Schoolvakanties 2021-2022

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2021 – 2022?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2021-2022.

Herfstvakantie 2021
Regio noord en midden: 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Regio zuid: 23 oktober t/m 31 oktober 2020
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2021 – 2022
Heel Nederland: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 2022
Regio noord: 19 t/m 27 februari 2022
Regio midden en zuid: 26 februari t/m 6 maart 2022
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Meivakantie 2022
Heel Nederland: 30 t/m 8 mei 2022

Zomervakantie 2022
Regio noord: 16 juli t/m 28 augustus 2022
Regio midden: 9 juli t/m 29 augustus 2022
Regio zuid: 23 juli t/m 4 september 2022