Schoolvakanties 2020-2021

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2020 – 2021?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2020
Regio noord: 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Regio midden en zuid: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2020 – 2021
Heel Nederland: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 2021
Regio midden en noord: 20 t/m 28 februari 2021
Regio zuid: 13 t/m 21 februari 2021

Meivakantie 2021
Heel Nederland: 1 t/m 9 mei 2021
Koningsdag valt in 2021 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 24 april t/m 3 mei 2021. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2021
Regio noord: 10 juli t/m 22 augustus 2021
Regio midden: 17 juli t/m 29 augustus 2021
Regio zuid: 24 juli t/m 5 september 2021