Schoolvakanties 2019-2020

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2019 – 2020?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2019
Regio noord en midden: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Regio zuid: 12 oktober t/m 20 oktober 2019
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2019 – 2020
Heel Nederland: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 2020
Regio noord: 15 t/m 23 februari 2020
Regio midden en zuid: 22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie 2020
Heel Nederland: 25 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag valt in 2020 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 2 t/m 10 mei 2020. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2020
Regio noord: 4 juli t/m 6 augustus 2020
Regio midden: 18 juli t/m 30 augustus 2020
Regio zuid: 11 juli t/m 23 augustus 2020